top of page

Denna policy gäller för verksamhet inom Glädje & Rörelse (www.gladjerorelse.se) och Rörelseboxen (www.rorelseboxen.se).

Sekretess- och integritetspolicy

1. Allmänt

Vi värnar om din integritet och därför vill vi här beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och använder dina personuppgifter, samt beskriva hur du kan kontrollera och radera dina personuppgifter.

2. Insamling av information vid hemsidebesök

Följande typer av information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information om din dator/mobil, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem.

 • Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.

Denna hemsida är placerad hos Wix.com. uppgifterna ovan lagras via Wix.coms datalagring, det vill säga i deras databaser. Om du inte aktivt lämnar några uppgifter vid ditt besök på hemsidan sparas enbart informationen ovan. Informationen ovan samlas in för att utvärdera hemsidans användarvänlighet och planera eventuell marknadsföring. Informationen sparas så länge vi anser att vi behöver den i nämnt syfte.

 

3. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • Information som du anger när du lägger en order i vår webbutik.

 • Information du lämnar när du använder via hemsidans kontaktformulär.

 • Information du anger när du anmäler dig till en aktivitet.

 • Information du lämnar när du besöker vår fysiska butik Rörelseboxen (Rörelseboxen är kamerabevakad, läs mer).

De personuppgifter vi behandlar är namn, personsnummer, e-postadress, telefonnummer, leveransadress och ev fakturaadress. Denna hemsida och webbutiken är placerad hos Wix.com. Dina uppgifter lagras via Wix.coms datalagring, det vill säga i deras databaser. Wix lagrar de uppgifter du lämnar i samband med ett inskickat kontaktformulär eller en order i webbutiken på säkra servrar bakom en brandvägg.

Vid BankID-identifiering i samband med besök i vår fysiska butik Rörelseboxen medger du att vi sparar ditt namn och personnummer i vårt kassasystem hos vår systemleverantör Honest Box. Vid köp i butiken sparas nämnda uppgifter samt telefonnummer och eventuellt e-postadress i samma kassasystem samt i vår bokföring.

Information du ombeds lämna vid en anmälan är för att reservera en plats till det evenemang/arrangemang du vill anmäla till. Vill vi samla in personnummer är det för att kunna göra en närvaroregistrering vilket i sin tur ligger till grund för att försäkringar ska gälla. Riktar sig evenemangen till barn samlar vi alltid in kontaktuppgifter till vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen för att nå ut med information inför arrangemanget/evenemanget samt vid behov under arrangemanget/evenemanget.

4. Utlämning av personlig information

Din e-postadress kan användas av oss för personliga och allmänna informationsutskick. Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

 

Vi kan komma att utlämna din personliga information:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag,

 • i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden och

 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).,

 • vid arrangemang i samarbete med en förening.

Vid köp i webbutik delas leveransadress med fraktbolaget Postnord. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

I de fall vi samarbetar med en förening kommer nödvändiga uppgifter för närvarorapportering (namn och personnummer/födelsedata) att lämnas vidare till aktuell förening.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

5. Din personliga informations säkerhet

Uppgifterna du lämnar kommer att sparas så länge vi anser att vi behöver dem, till exempel för att hålla kontakten eller leverera den vara du beställt. Dina personuppgifter sparas även i vår bokföring vilken är i pappersform samt i en molnbaserad bokföringstjänst (lösenordskyddad). Vi måste av skatteskäl spara fakturor mm i minst 7 år. Vid kortbetalning kommer vi aldrig att få tillgång till dina fullständiga kortuppgifter.

Vi förbinder oss att:

 • vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

 • lagra all personlig information som du tillhandahåller på säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

 • alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.

 

Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

6. Ändringar

​Vi kan ibland göra ändringar i denna policy. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de publiceras på hemsidan. Om vi gör väsentliga ändringar av denna policy kommer vi att meddela dig, via den e-mail vi har registrerad, att den har uppdaterats så att du är medveten om vilken information vi samlar in och hur vi använder den.

7. Dina rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade. Du kan när som helst begära att få ett utdrag på vilka uppgifter vi har registrerade för dig och dina anhöriga. Du kan också när som helst begära att vi ska radera de uppgifter vi har sparade även om du tidigare givit ditt samtycke. Har du sådana önskemål kontakta oss på info@gladjerorelse.se. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara på grund av administrativa eller legala skäl.

8. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

9. Cookies/Kakor

Vi använder cookies/kakor (i denna text kakor) och liknande tekniker för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra besökare en bra upplevelse. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

En kaka  är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

 • i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;

 • i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och

 • i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

 

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. 

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

 • i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );

 • i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och

 • i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

 

Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Kamerabevakning

Vår butik i Österbybruk kamerabevakas dygnet runt.

Rörelseboxen är en obemannad butik. Vi kamerabevakar i syfte att förhindra och utreda brott. 

Bevakningen omfattar hela butikens inomhusyta.

 

Inspelat material lagras i max 30 dagar. 

Vid misstanke om brott kan videomaterial komma att delas med säkerhetspersonal/polisen.

Personuppgiftsansvarig: Josefin Bengtsson, 0704091195.

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.

Har du sådana önskemål kontakta oss på info@gladjerorelse.se.

bottom of page