SIMSKOLA

 

Angående smittspridning.
Vi följer kommunens och folkhälsomyndighetens riktlinjer, regler och råd. Vi genomför självklart inte simskolan om det på något sätt kan vara hälsofarligt. Måste vi ställa in simskolan innan den har startat betalar vi tillbaka deltagaravgiften.